Fakultet ekonomije i turizma - PULA, e-mail:ured@efpu.hr, tel: 052 377 000, fax: 052 216 416
Niste prijavljeni sustavu. (Login)
 

 
Najsvježije vijesti
15 Mar, 17:21
Toni Milovan
Nova adresa, novi izgled, nova verzija više...
1 Mar, 17:08
Toni Milovan
Prva dva kolegija spremna za fazu eksperimentalnog korištenja više...
17 Feb, 14:05
Admin User
Moodle uskoro dostupan za ograničeni broj predmeta više...
Korisnici online
(u zadnjih 5 minuta)
Nijedan

Sustav za učenje na daljinu i online potporu nastavi
Fakulteta ekonomije i turizma u Puli.

Ovaj je sustav namijenjen prije svega studentima Fakulteta ekonomije i turizma. Za pristup sustavu potreban je CMU korisnički račun kojeg se može otvoriti u informatičkoj službi fakulteta uz predočenje pristupnice.

Sustav je uspješno prošao jednogodišnju fazu testiranja sa ograničenim brojem kolegija te će se postupno dodavati ostali kolegiji. Nastavnici će studente pravodobno obavijestiti kad njihov kolegij bude dostupan online.


VAŽNO!
Obavještavaju se korisnici da je zbog prelaska na novu verziju programske platforme ovaj portal za e-učenje zamijenjen novim na adresi e-nastava.efpu.hr
Ovaj portal će ostati funkcionalan za potrebe arhive, ali na njemu se neće stavljati novi materijali/kolegiji.

Dostupni kolegiji
Zajednički predmeti 
 EkonometrijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomija radaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomija rada i ljudski potencijaliOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomika poduzećaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomska informatika - VJEŽBE (svi smjerovi osim Poslovne inf.)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomska sociologija - 09Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Europske ekonomske integracijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Gospodarstvo EUOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Gospodarstvo Hrvatske - 3. godinaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 "Jačanje kapaciteta mladih u implementaciji koncepcije održivog turizma na lokalnoj razini"Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Gospodarstvo Hrvatske - studij uz radOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informacijske tehnologije i društvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Kvantitativne metode poslovnog odlučivanjaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 MakroekonomijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Management kvaliteteOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 MarketingOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Marketing - VJEŽBEOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Matematika za ekonomisteOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Međunarodna ekonomijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Metodologija istraživačkog radaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Mikroekonomska analiza/Mikroekonomija 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 OrganizacijaSažetak
 Osnove Marketinga - TUR i PIOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove matematikeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Politika konkurencijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovne financijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovni engleski - 1. godinaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovni engleski - 2. godinaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovni engleski - 4 godinaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovno računovodstvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Strategijski managementOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Trgovačko pravoSažetak
 Uvod u ekonomijuOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Financije 
 Financijska tržištaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Financijsko računovodstvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Javne financije i Ekonomija javnog sektoraOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Komparativni fiskalni sustaviOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Lokalne javne financijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Međunarodne financijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Radionica - FRR - 3. godinaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Radionica 2Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Radionica 3Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Računovodstveni informacijski sustaviSažetak
 Računovodstvo troškovaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Revizija i analiza poslovanjaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 SeminarOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Tržište kapitalaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Poslovna informatika 
 Baze podatakaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomika informacijskih sustavaSažetak
 Ekonomska informatika - VJEŽBE 2008/2009 (smjer Poslovna informatika)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomska informatika - VJEŽBE 2009./2010. (smjer Poslovna informatika)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Elektroničko poslovanje - izvanredni studentiOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Elektroničko poslovanje - redovni studenti 2008/2009Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informacijski sustavi proizvodnjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanjuOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informaticki praktikumOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informatički managementOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informatički marketingOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informatika - smjer Poslovna informatika (vježbe)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Informatizacija uredskog poslovanjaSažetak
 Izrada WEB aplikacija (vježbe) 2007.Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Organizacijska kultura i komuniciranjeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove programiranjaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovni informacijski sustaviOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Projektiranje informacijskih sustavaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Računalne mreže (vježbe)Ovaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Sigurnost ISOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Softversko inženjerstvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 TYPO3 GrupaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Uporaba interneta (vanredni studenti)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Upravljanje računalnim sustavom - 2008./09.Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Upravljanje računalnim sustavom - 2009./10.Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Turizam 
 Ekonomika okolišaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ekonomika turizmaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Marketing u turizmuOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Međunarodni turizamOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Praktikum 1Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 RadionicaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Seminar 2Sažetak
 Sociologija turizmaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Turoperatori i turističke agencijeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Upravljanje razvojem turizmaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Uvod u turizamOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Marketinško upravljanje - Marketing 
 Istraživanje tržišta i marketingaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 LogistikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Logistika - VježbeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 MarketingOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Marketing proizvoda i inovacijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Marketing uslugaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Međunarodni marketingOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Ekonomija 
 Ekonomska povijestOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Nacionalno računovodstvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Radionica - 2. godinaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Regionalna ekonomikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Urbana ekonomikaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Management i poduzetništvo 
 Informacijski sustavi u potpori upravljanju i odlučivanju - diplomski studijOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ljudski potencijali i ekonomija radaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Odabrane teme Uvoda u ekonomijuOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Sažetak
 Održivi razvoj i managementOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poduzetništvo i gospodarstvoOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Poslovno odlučivanjeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Projektni managementOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Radionica (Management i poduzetništvo)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Uvod u poduzetništvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Kultura i turizam 
 Odnosi s medijimaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Održivi turizamOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove informatike - PREDAVANJAOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Osnove informatike - VJEŽBEOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Praktikum IOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Praktikum IIIOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Selektivni oblici turizmaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Turizam i hrvatsko gospodarstvoOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Znanost o moru 
 Biološki učinci zagađivalaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Poslijediplomski studij 
 Europske integracije, regionalni i lokalni ekonomski razvojOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Ljudski resursi i društvo znanjaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Projekti i suradnja 
 Suradnja s privrednim subjektima: HerculaneaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Seminar za turističke vodiče 
 Osnove tur. i uvod u tur. poslovanje i Putničke agencijeOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Poslijediplomski doktorski studij 
 Ekonomska filozofijaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Metodologija znanstvenog istraživanjaOvaj kolegij dozvoljava pristup gostima (anonimnim korisnicima)Ovaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Teorije upravljanjaOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Studentski dio 
 AbacusOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 LabAdminOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
 Student caffeOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak
Ostalo 
 SuradniciOvaj kolegij zahtjeva <b>lozinku</b> (enrolment key)Sažetak

Kalendar
<< July 2018>>
NedPonUtoSriČetPetSub
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31     

Što je Moodle?

Moodle je jedan od vodećih sustava za upravljanje učenjem (skraćeno LMS od "learning management system").

MoodleboxSlobodan, Open Source softverski paket razvijen uvažavajući moderne pedagoške pristupe, s ciljem da pomogne nastavnicima u stvaranju uspješnih e-learning zajednica na Internetu.

Sustav je takav da može podržavati potrebe jednog predmeta ili sveučilišta sa 40000 upisanih studenata.

Zašto Moodle?

Zajednica Moodle korisnikaKorisnička baza Moodle-a je velika, sastoji se od više od 75000 registriranih korisnika, koji dolaze sa 70 različitih govornih područja iz 138 zemlje.

Nedavno je i jedna od vodećih svjetskih institucija u implementaciji e-learninga (Britanski Open University) sa 180000 upisanih studenta odabrao Moodle kako platformu za daljni razvoj e-learninga.

Kako početi?

Novom korisniku najbolje je pročitati dokumentaciju navedenu u glavnom izborniku i pogledati Using Moodle web site gdje se glavne diskusije održavaju na Engleskom jeziku, no postoji i dosta diskusija o raznim temamama na drugim jezicima.